Zamki polskie

Zamki polskie - Hotel Zamek w Rynie, Ryn: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W RYNIE


Zamek w Rynie - krzyżacka gotycka warownia z XIV wieku.

Na wzniesieniu pomiędzy jeziorami Ołów i Ryńskim w połowie XIV wieku rozpoczęto na polecenie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego wznoszenie zamku. Wcześniej znajdowała się tu niewielka drewniana warownia zniszczona przez Litwinów. Jeszcze wcześniej istniał tu gród plemienia Galindów.
Murowany zamek miał wzmocnić linię obrony przeciwko Litwie.

Zamek budowano etapami. Choć w planach była budowa czteroskrzydłowej warowni to wzniesieniu pierwszego południowo-wschodniego skrzydła oraz otoczeniu dziedzińca murem kurtynowym prace przerwano. Jeszcze pod koniec XIV wieku podniesiono i rozbudowano pierwsze skrzydło. W późniejszym okresie powstały kolejne budynki. W pierwszej połowie XVII w. dobudowano skrzydło południowo-zachodnie z przejazdem bramnym oraz północno-zachodnie. Natomiast czwarte, północno-wschodnie skrzydło pochodzi z 1883 roku.

Zamek w założeniu spełniał funkcje siedziby klasztoru, władz prowincji i warowni rycerskiej. Oprócz funkcji militarnej, pełnił również rolę administracyjno-gospodarczą, zaopatrując Zakon m.in. w mąkę, ryby, miód i mięso dzikiej zwierzyny.

Po 1525 zamek był siedzibą starostów księcia pruskiego. Podczas potopu szwedzkiego, w 1657 roku zamek został spalony. W XVIII wieku został wystawiony na licytację i do początku XIX wieku kilkakrotnie zmieniał właścicieli.

Po odkupieniu w 1853 roku, został przebudowany przez władze pruskie na więzienie. Zamek kolejny raz spłonął w 1881 roku a jego odbudowa trwała do 1911 roku nadając budynkom neogotycki wygląd. Podczas II wojny światowej w zamku przetrzymywano jeńców rosyjskich, polskich i więźniów niemieckich. Po 1945 roku zaadaptowano go na dom kultury, niewielkie muzeum i urząd miasta. Po 1990 roku władze miejskie sprzedały go osobie prywatnej, która zaadaptowała go na czterogwiazdkowy hotel, który otwarto w 2006 roku.

 

M.K. 2023-04-12

 

 

Zamek w Rynie - Ryn
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl