Zamki polskie

Zamki polskie - Grodzisko, Zamek Straża w Kamiennej Górze: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK STRAŻA
W KAMIENNEJ GÓRZE


Nieistniejący już zamek Straża został wzniesiony w drugiej połowie XIII wieku na wzgórzu ("Zamkowa Góra") w widłach Bobru i Zadrny.

W końcu XII w. na wzgórzu górującym nad Kamienną Górą wzniesiono gród zwany Strażą. Pod koniec XIII wieku powstał tu z inicjatywy książąt świdnicko-jaworskich w celu wzmocnienia obronności księstwa od strony Czech kamienny zamek. Warownia strzegła szlaku handlowego prowadzącego przez Kamienną Górę z Polski do Czech. W czasie wojen husyckich w 1426 roku zamek został doszczętnie zniszczony. Obecnie tylko ukształtowanie terenu pozwala określić miejsce, w którym zamek się znajdował.

Po jego zniszczeniu w pierwszej lub drugiej połowie XVI wieku powstał na północ od miasta nad Bobrem - na miejscu wcześniejszej wieży lub też dworu obronnego nowy zamek książęcy zwany Grodztwo.

Ciekawostka

Pod Zamkową Górą znajdują się podziemne korytarze, których drążenie prawdopodobnie rozpoczęli Husyci a następnie zostały zaadaptowane bądź rozbudowane przez III Rzeszę w okresie II wojny światowej. Skany podziemi (źródło: sudety.pro) ujawniły nieskończone odnogi korytarzy i nie jest wiadome, z którego okresu pochodzą poszczególne ich części.
W czasie sondażowych badań archeologicznych w 2018 roku na głębokości około 2 metrów natrafiono na kamienną konstrukcję.

 

M.K. 2023-03-02

 

 

Zamek Straża - Kamienna Góra
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl