Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek Bodzentyn: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W BODZENTYNIE


Zamek w Bobrownikach

Ciekawostka

19 czerwca 1410 roku na zamku przebywał Władysław Jagiełło. Zatrzymał się tu w drodze powrotnej z jednej ze swych pielgrzymek na Święty Krzyż. W czasie swojego pobytu Król przyjął tu posłów pomorskich.

Zamek w Bodzentynie powstał w II połowie XIV wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska na miejscu spalonego drewnianego dworu wybudowanego przez biskupa Jana Bodzanta.
Powstanie warowni najpierw drewnianej a następnie murowanej wiąże się z przeniesieniem siedziby biskupów diecezjalnych z pobliskiego Tarczka do Bodzentyna.

Murowany zamek z wysoką wieżą i więzieniem w podziemiu został włączony w obręb fortyfikacji miejskich Bedzentyna.
Na przestrzeni wieków wielokrotnie był rozbudowywany i przebudowywany a pracami kierowali niejednokrotnie znani architekci.

Aż do 1789 roku, kiedy to został przejęty przez władze państwowe, zamek pełnił funkcję rezydencji biskupów krakowskich. Kilka lat później opuszczony zamek władze austriackie zamieniły na spichlerz i szpital wojskowy. Na dobre zamek opustoszał w 1815 roku. Podobnie jak w przypadku innych zamków wkrótce stał się źródłem budulca dla okolicznych mieszkańców.
W 1902 roku obiekt uznano za zabytek i obecnie jest zabezpieczony jako trwała ruina

 

M.K 2014-02-06

 

Zamek w Bodzentynie
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl