Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek w Gnieźnie: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W GNIEŹNIE
LEGENDY


Powstanie Gniezna

Wiele wieków temu trzej bracia Lech, Czech i Rus wraz ze swymi drużynami wędrowali w poszukiwaniu ziemi, na której mogliby się osiedlić. Rozstali się i każdy z nich ruszył w swoją stronę. Lech ze swoją drużyną przedzierał się przez nieprzebyte knieje, aż dotarł do polany w lesie nad jeziorem na środku, której rósł stary dąb. Wydawało się, że swymi konarami sięga nieba, był tak rozłożysty, że w jego cieniu mogła odpocząć cała drużyna.
Kiedy rozbito tam obozowisko i rozpalono ogniska, dał się słyszeć łopot skrzydeł i w górę wzbił się wielki srebrnopióry orzeł. Dopiero wtedy dostrzeżono między konarami drzewa potężne gniazdo z młodymi orlętami. Wobec takiego znaku Lech postanowił właśnie tu założyć swój gród. Rozkazał wyciąć rosnące w okolicy drzewa i zbudować z nich książęcy pałac, chaty dla drużynników i wał obronny, który chroniłby mieszkańców grodu. Osadę nazwano Gniezdno, a białego orła Lech obrał jako swoje książęce godło.

 

 

Zamek w Gnieźnie
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl