Zamki polskie

Zamki polskie - Hotel Zamek w Piszu, Pisz: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W PISZU


Niewielkie pozostałości zamku piskiego, wzniesionego w pierwszej połowie XIV wieku przez Krzyżaków.

Zamek znajdował się na prawym brzegu Pisy. Prawdopodobnie w okresie od 1289 do 1344 krzyżacy wybudowali drewniano–ziemny dwór obronny na miejscu wcześniejszego pruskiego grodu.

Murowany zamek wzniesiono w latach 70-tych XIV wieku po dwukrotnym zdobyciu i zniszczeniu dotychczasowej warowni. W XV wieku nastąpiła rozbudowa umocnień zamku i dostosowanie do walki z użyciem broni palnej. Kolejna rozbudowała miała miejsce pod koniec XVI wieku za czasów księcia Albrehta ostatniego wielkiego mistrza zakonu przed sekularyzacją, który często bywał na zamku. W XVII wieku w czasie kolejnej rozbudowy w obręb fortyfikacji włączono obszar miasta. Na początku XVIII wieku zamek stracił na znaczeniu jednak wkrótce pojawiły się inne potrzeby. Po adaptacji pomieszczeń do końca I połowy XVIII wieku zamek służył jako twierdza, w której stacjonował garnizon wojskowy. Z czasem obiekt powoli zatracał walory militarne na rzecz wygodnej rezydencji. W końcu XVIII wieku zlikwidowano piską twierdzę (Johannisburg). Zamek sprzedano, rozebrano umocnienia, a uzyskane w ten sposób grunty oddano z powrotem mieszczanom. W 1837 roku została rozebrana część budynków i murów obronnych.

Do czasu II wojny światowej zamek pozostał w niemal nie zmienionej formie. Zniszczony został wraz z miastem w czasie wojny a w latach 60-tych XX wieku władze zdecydowały o rozbiórce resztek ruin.

Niewielkie pozostały możemy znaleźć na terenie parku nad brzegiem Pisy.

M.K. 2023-08-17

 

 

Zamek w Piszu - Pisz
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl