Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek Krasnystaw: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W KRASNYMSTAWIE


Nieistniejący obecnie zamek królewski, w późniejszym okresie szlachecki.

Budowę zamku rozpoczęto w drugiej połowie XIV wieku na polecenie Kazimierza Wielkiego. W ciągu wieków zamek był wielokrotnie niszczony przez najeźdźców (Tatarów, Szwedów, Kozaków), odbudowywany i rozbudowywany.

W 1426 roku Władysław Jagiełło ufundował na zamku kaplicę. W ostatnich latach XV wieku zamek był siedzibą biskupów chełmskich. W 1505 roku  zrujnowany najazdami tatarskimi zamek został odbudowany i rozbudowany przez Aleksandra Jagiellończyka. W drugiej połowie XVI wieku zamek stał się własnością hetmana i kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego.

Nadal pustoszony i najeżdżany przez liczne najazdy wojsk, pożar i zarazy zamek został kolejny raz odbudowany w XVII wieku choć w zmienionym kształcie. W czasie powstania kościuszkowskiego spalony został spalony a na początku XIX wieku zrujnowany już zamek posłużył za źródło budulca do odbudowy części zabudowań miejskich zniszczonych przez wielki pożar. W 186 roku z zamku zostały jedynie dwie ściany, które wkrótce też zostały zniszczone.

W czasach swojej świetności na zamku wielokrotnie gościli królowie. Poza wspomnianym wyżej Władysławem Jagiełło, na zamku przebywali król Zygmunt August, Zygmunt III Waza z całym dworem oraz Stanisław August Poniatowski.

Obecnie na terenie, na którym znajdował się zamek znajdują się: Zespół Szkół Zawodowych oraz miejski amfiteatr. W czasie prac archeologicznych w latach 1984-85 odkryto resztki fundamentów zamku. Nieliczne pozostałości po zamku znajdują się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Jedynym widocznym śladem założenia obronnego jest obecnie fragment zamkowej fosy (dawne koryto rzeki Wieprz).

Ciekawostka: Dla zabezpieczenia zamkowych fos w razie opadnięcia poziomu Wieprza wykopano staw, który nazwano Krasnym Stawem; w późniejszym okresie nazwa stawu stała się także nazwą miasta, pierwotnie zwanego Szczekarzowem.

 

Miejsce odwiedzone: 2005 r.

To jest zalążek opracowania.

M.K. 2021-09-14

 

 

Zamek Krasnystaw
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl