Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek obronny Jeziorany: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W JEZIORANACH


 Zamek został wzniesiony w stylu gotyckim w latach 1350-1373 na planie czworoboku z wieżą i dziedzińcem jako siedziba starostów biskupich warmińskich.

Zamek znajdował się w zakolu Symsarny i był otoczony mokradłami.

Losy zamku podobnie jak innych na tym terenie były burzliwe. W 1414 roku w czasie "wojny głodowej" litewsko-polskie wojska Władysława Jagiełły zdobyły zamek oraz miasto, które zostało spalone. W czasie wojen w XIV i XV w. miasto i zamek kilkakrotnie przechodziły z rak do rąk w czasie wojny, operacje militarne spowodowały znaczne zniszczenia, jednak nie tak dotkliwe jak skutki wojny głodowej. W 1472 r. zamek jeziorański stał się celem ataku wojsk biskupich, jednak załoga polska obroniła i utrzymała twierdzę do roku 1477, kiedy to oddziały biskupa Tungena zdobyły zamek podobnie jak pozostałe warmińskie zamki. Odzyskany w 1479 roku już w 1520 roku został zdobyty wraz z miastem przez jednego z mistrzów krzyżackich.

Od początków istnienia do końca XVII wieku zamek w Jezioranach był istotnym elementem struktury obronnej dominium warmińskiego. Wszelkie zniszczenia wojenne naprawiane były na bieżąco, zamek był regularnie konserwowany i odnawiany, a w XVIII wieku także upiększany.

Po 1525 roku zamek jeziorański nadal utrzymywano w dobrym stanie i przez cały czas stacjonowała tam załoga biskupa warmińskiego.

W czasie wojny trzydziestoletniej i najazdu szwedzkiego zamek został zniszczony i spustoszony, później odbudowany. W 1783 r. zniszczony przez pożar, a następnie rozebrany przez administrację pruską. Z pozostałości zachodniego skrzydła zamku wybudowano gmach służący do dziś jako siedziba władz miejskich.

 

M.K. 2019-07-13

 

 

Zamek w Jezioranach
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl