Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek obronny Giebło: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W GIEBLE


Pozostałości nieznanego dotychczas średniowiecznego obiektu murowanego odkryto w Gieble w sierpniu w 2000 roku.

Po odsłonięciu części fundamentów obiekt zakwalifikowano jako pozostałości rycerskiej wieży mieszkalno-obronnej, pochodzącej prawdopodobnie z XIV wieku. Datowanie obiektu przeprowadzono między innymi na podstawie znalezionych podczas badań archeologicznych fragmentów ceramiki.

Wieża ta podobnie jak inne obiekty obronne na jurze zbudowana została z kamienia wapiennego, w technice tzw. muru warstwowego. W technice tej lico zewnętrzne i wewnętrzne stanowił lity kamień, natomiast przerwa pomiędzy nimi wypełniana była gruzem.
W materiałach źródłowych brak danych na temat istnienia wieży obronnej czy zamku w Gieble. Jedyne wzmianki w dokumentach sądowych z 1429 roku mówią o „starym dworze”. Być może mogą one dotyczyć właśnie tego obiektu choć jak na razie brak dowodów na poparcie tej tezy.
Pośrednim dowodem na istnienie w tym miejscu siedziby rycerskiej jest obecność w Gieble bardzo starego kościoła romańskiego, datowanego na przełom XII / XIII wieku. Obecnie kościół ten pod wezwaniem Św. Jakuba to budowla w stylu gotyckim.

Obecnie brak widocznych pozostałości obiektu, gdyż relikty wieży znajdujące się na prywatnym terenie, zostały całkowicie zniszczone w trakcie wznoszenia nowego budynku mieszkalnego.

 

J.A.K. 2008-08-07

 

 

Zamek w Gieble
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl