Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek Dobra: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W DOBREJ


Ruiny zamku rycerskiego w Dobrej.

Zamek w Dobrej zbudowany został pod koniec XIII w. przez księcia Bogusława IV. Zniszczony przez Brandenburczyków, ponownie wzniesiony przez Gerharda von Dewiz w końcu XIV w. W rękach rodu Dewitzów zamek znajdował się od 1338 roku do początku XIX w. W kolejnych stuleciach zamek rozbudowywano. Na początku XV w. zamek był najpotężniejszym świeckim zamkiem rycerskim w okolicy.

W pierwszej połowie XVI wieku został przebudowany w renesansową rezydencję. W XVII wieku zniszczony przez Szwedów jednak dźwignięto go z ruin. W XIII wieku w wyniku kłopotów finansowych rodu zamek stał opuszczony i popadał w ruinę i ostatecznie w 1808 roku został sprzedany. Częściowo wysadzony przez nowego właściciela w celu pozyskania materiału budowlanego. Na początku XX wieku ówczesny właściciel, pozyskał dotację na renowacje ruin.

Obecnie zamek jest malowniczą ruiną. Zachowały się fragmenty murów obwodowych, wieża do wysokości ok. 9 m oraz ruiny budynków z XVI wieku.

 

Odwiedzony: 2006 r.

M.K. 2012-01-07

 

 

Zamek Dobra
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl