Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek Dobczyce: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W DOBCZYCACH


Królewski zamek w Dobczycach położony jest na skalistym wzgórzu nad rzeką Rabą w zachodniej części miasta. Data jego powstania nie jest pewna. Najstarsza cześć zamku górnego pochodzi z XIII w. W tym czasie była to murowana strażnica, następnie w XIV w. rozbudowana przez Kazimierza Wielkiego.

Za panowania  Kazimierza Jagiellończyka w zamku mieściła się „Akademia” dla synów królewskich, którzy kształcili się pod okiem Jana Długosza.

W końcu XVI wieku zamek trafił w ręce Lubomirskich i został przebudowany w renesansową rezydencję, która w XVII wieku posiadała ponad 70 pomieszczeń i 3 wieże.

Pierwszy potop szwedzki zamek przetrwał w dobrym stanie jednak po drugim zniszczony zaczął podupadać. W XIX wieku zamek zaczęto rozbierać a materiały z zamkowych murów posłużyły m.in. do budowy pobliskiego kościoła. Ruiny zamku zamieniały się stopniowo w zarośnięte gruzowisko.

W 1900 roku pozostałości zamku objęto ochroną a następnie podjęto prace archeologiczne i zabezpieczające. W 1960 roku za sprawą Włądysława Kowalskiego - późniejszego kustosza - rozpoczęto kolejne prace wykopaliskowe. W kolejnych latach stopniowo odrestaurowywano i odbudowywano częściowo zamek.

Obecnie w zrekonstruowanej części zamku mieści się Muzeum Regionalne PTTK.

 

Odwiedzony: 2006 i 2019 r.

M.K. 2021-10-02

 

 

Zamek Dobczyce
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl