Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek w Bydlinie: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W BYDLINIE


Literatura:

Bohdan Guerquin Zamki w Polsce Arkady, 1984,

Praca zbiorowa Leksykon zamków w Polsce Arkady, 2001

Robert Sypek Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej Almapress, 2003; Agencja CB, 2000

Robert Krajewski i Robert Kubiszyn Orle gniazda i warownie jurajskie Orla Baszta, Warszawa 1997

Źródła internetowe:

1) www.zamki.pl

2) www.zamki.net.pl

3) www.zamkipolskie.com

4) www.jurapolska.com

5) Wikipedia

 

 

 

 

 

 

Zamek w Bydlinie
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl