Zamki polskie

 

ZAMKI
 

   

 

Zamki polskie - Zamek w Bezławkach: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEKW BEZŁAWKACH
LEGENDY


Święty Graal

Legenda głosi, że w murach Bezławskiego zamku zamurowany został Święty Graal.

Święty Graal to zaginiony kielich, którego Chrystus miał używać w czasie ostatniej wieczerzy.
Był on celem poszukiwań rycerzy legendarnego króla Artura.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne to jednak, jak mówi legenda, św. Graal znalazł się w posiadaniu księcia Bolesława Świdrygiełły (brata króla Władysława Jagiełły), który odziedziczył go po swoim ojcu Giedyminie.

W 1066 r. w bitwie pod Hastings zginął król Anglii Harold Godwinson, który wśród królewskich skarbów posiadał również św. Graala. Jego dzieci opuściły królestwo, zajęte przez Wilhelma Zdobywcę zabierając ze sobą królewskie skarby, wśród nich św. Graala. I choć celem ich wędrówki było Bizancjum, dwóch jego synów osiadło po drodze na Liwie wraz z Graalem. Jeden z synów - Godwin - według legendy był protoplastą rodu Giedymina, ojca Świdrygiełły, który legendarny skarb odziedziczył po ojcu.

W 1520 r., w czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, św. Graal miał zostać zamurowany w Bezławkach na wieść o zbliżających się Tatarach.... Od tego czasu ślad po nim zaginął.

Tyle legenda. Jednak kronikarze potwierdzają, że Świdrygiełło przywiózł ze sobą dwa kielichy. Nazywali je greckim i ...angielskim.

 

  

Źródła:

 

 

Zamek w Bezławkach
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl

 
 
 

BEZŁAWKI


.: opis

.: lokalizacja

.: w pobliżu

.: galeria

.: legendy

.: tapety

.: bibliografia

 napisz do nas

napisz do nas