Strona głowna zamku - kliknij jeśli nie widzisz menu po bokach

ZAMEK ŚWIDWIN


Zamek w Świdwinie został wzniesiony w końcu XIII w. Pierwotnie w posiadaniu rodów rycerskich w końcu XIV w. (1384 r.) został sprzedany krzyżakom, którzy dokonali przebudowy zamku adaptując go do swoich potrzeb. W 1455 roku krzyżacy odsprzedali zamek elektowi brandenburskiemu Fryderykowi II. Fryderyk i jego następca rozbudowali zamek a następnie został on przekazany w 1540 r. zakonowi joannitów. W 1630 roku joannici utracili warownię na rzecz Szwedów a odzyskali w 1648 r. W 1808 roku w wyniku kasacji dóbr kościelnych zamek przeszedł na własność rządu Pruskiego, który przeznaczył go potrzeby administracji (sąd, urząd podatkowy, katastralny, wiezienie, zbrojownia). Do czasów II wojny światowej zamek nie był restaurowany, stan zamku stopniowo się pogarszał, a dzieła zniszczenia dokonał pożar na początku lat 50-tych. Popadający w ruinę zamek zdecydowano się odbudować i przeznaczyć na cele kulturalne, odbudowę ukończono w latach 60-tych XX w.

Obecnie zamek stanowi siedzibę instytucji kulturalnych, mieści m.in. bibliotekę, salę widowiskową, salę rycerską, pub, pracownie artystyczne, kino i in.

 

 

 

 

M.K. 2011-12-26