Strona główna zamku w Książu Wielkim - kliknij jeśli nie widzisz menu po bokach

KSIĄŻ WIELKI
Zamek Mirów


Zamek biskupi XVI w. Zamek broniony był systemem bastionowym, z którego zachowała się jedna kurtyna ze strzelnicami oraz resztki bastionu.
Obecnie mieści się tu szkoła rolnicza.

 

 

 

 

 

 

 

 

notka M.K. 02.11.2008