Bibliografia:

Literatura:

L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm
Leksykon zamków w Polsce
Arkady, 2001

Włodzimierz Antkowiak
Piotr Lamparski
Zamki i strażnice krzyżackie
ziemi chełmińskiej

Graffiti BC, 1999

Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
Jury Krakowsko-Częstochow.

Agencja CB, 2000

Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
Państwa Krzyżackiego

Agencja CB, 2000

Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i warownie
ziemi sandomierskiej

TRIO, 2003

Bohdan Guerquin
Zamki w Polsce
Arkady, 1984

Marian Świeży
Zamki, twierdze,
warownie

FOTO ART, 2002

Izabela Kaczyńska
Tomasz Kaczyński
Zamki w Polsce
północnej i środkowej

MUZA, 1999

Izabela Kaczyńska
Tomasz Kaczyński
Zamki w Polsce
południowej

MUZA, 1999

Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
Warmii i Mazur
Almapress, 2004
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego
Almapress, 2003
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
od Malborka do Torunia
Almapress, 2004
       
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
ziemi krakowskiej  

Almapress, 2004
Roman Marcinek
Dwory, zamki, pałace  
Kluszczyński, 2002
Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne Jury
Krakowsko-Częstochowskiej

Almapress, 2003
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i obiekty warowne
od Opola do Żywca 

Almapress, 2006
       
Robert Krajewski i Robert Kubiszyn
Orle gniazda i warownie jurajskie
Orla Baszta, Warszawa 1997
red. Jolanta  Fidura
Zamki i inne warownie Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej
.
COIT, 1990

Jacek Borkowski
Zamki i strażnice wyżyny
Krakowsko- Częstochowskiej

JB Studio , 1998

Izabela i Tomasz Kaczyńscy
Polska. Najciekawsze zamki
Muza S.A., 2005
       
Zbigniew Rudziński
Zamki Sudetów Polskich
WOM, 1997
Praca zbiorowa
Cuda Polski. Miejsca, które musisz zobaczyć
Publicat, 2006
Konrad Kazimierz Czapliński
Zamki w Polsce
Videograf II, 2005
Marek Borucki
Polska. Rezydencje królów i książąt
Muza, 2008
       
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i warownie ziemi mazowieckiej
TRIO, 2002
Jerzy Smoczyński
Zamki
Carta Blanca, 2008
Agnieszka i Robert Sypek
Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia
EGROS, 2009
Jacek Borkowski
Zamki Państwa Krzyżackiego
JB-Studio, 1999
       
   
Robert Kunkel
Zamki Krzyżackie
Parma Press, 2008
Jerzy Partyka
Ojcowski Park Narodowy – Przewodnik
Sport i Turystyka Muza SA, 1998